Mattis was ten tijde van het schrijven van dit artikel in dienst bij Capgemini als Privacy en Cybersecurity consultant, waarbij hij zich bezighield met privacyvraagstukken in de publieke sector.