Drs. Matthijs Ros is managing consultant bij Capgemini. Hij is actief in het domein van openbare orde en veiligheid en geeft als security leader sturing aan het cybersecurity team van Capgemini Nederland.