Martien Hols is bij Capgemini Consulting. Martien houdt zich bezig met diverse vraagstukken in het veiligheidsdomein, veelal vanuit een financiële invalshoek.