Marcus is gespecialiseerd in sturings- en (complexe) samenwerkingsvraagstukken binnen het domein van justitie en veiligheid. Hierin richt hij zich op vraagstukken waarin het gebruik van data een belangrijke centrale rol vervult.