Drs. Laurens van ’t Hoog is als senior consultant werkzaam binnen de publieke sector, met een specifi eke aandacht voor het veiligheids- en rechtsketendomein. Hij houdt zich bezig met vraagstukken op het gebied van bekostiging, integraal prestatiemanagement en waardemanagement binnen de publieke sector en binnen het veiligheidsdomein in het bijzonder.