Drs. Laurens van Nes is als managing consultant bij Capgemini actief op het gebied van openbare orde en veiligheid. Specifiek richt hij zich op vraagstukken op het vlak van intelligence en cybersecurity.