Jan Zonnenberg heeft meer dan 25 jaar ervaring in het veranderen en toepassen van werkwijzen en – middelen ten behoeve van effectief samenwerken. Hij is werkzaam bij de marktgroep Openbare Orde en Veiligheid binnen Capgemini Nederland.