Drs. Evert Voorn is organisatieadviseur voor overheden en hij is Capgeminiā€™s wereldwijde expert op het gebied van compliance-vraagstukken van uitvoeringsorganisaties in het werk- en inkomensdomein.