Eva Kieft is politicoloog en als consultant werkzaam bij Capgemini. Eva richt zich op vraagstukken binnen het publieke veiligheidsdomein met een focus op intelligence en (big-) data gedreven ontwikkelingen.