Drs. Ing. Erik van den Berg is principal consultant bij Capgemini.
Hij is in het ontwikkelen en implementeren van informatiesystemen in het crisismanagementdomein.