Drs. Erik Hoorweg MCM is vice president bij Capgemini Consulting en verantwoordelijk voor de sector openbare orde en veiligheid.