Drs. Eelco Smid is als senior consultant werkzaam in het domein van de strafrecht- en vreemdelingenketen. Hij is vooral actief op de terreinen van beleidsrealisatie en verandermanagement. Naast zijn werkzaamheden bij Capgemini Consulting geeft hij ook colleges verandermanagement aan de Hogeschool van Amsterdam.