Guus is werkzaam voor Capgemini Invent op het gebied innovatie management en het ontwikkelen en opschalen van nieuwe businessmodellen.