Bart Sander zet zich in zijn functie als consultant bij Capgemini zeer actief in voor innovatie en het maximaliseren van maatschappelijk effect binnen het domein openbare orde en veiligheid. In zijn vrije tijd zet hij zich in als opsporingsambtenaar voor de Nationale Politie.