Barry Jones is werkzaam bij Capgemini Consulting. Barry is gespecialiseerd in softwareontwikkeling, testen en security in brede zin en richt zich op de IT-governance ontwikkelingen rondom deze onderwerpen.