Trends in Veiligheid 2022


Het veiligheidsdomein als baken
in dynamische tijden

Trends in Veiligheid is een jaarlijks visierapport van Capgemini, waarin de belangrijkste (digitale) ontwikkelingen worden geschetst in het domein van openbare orde en veiligheid.

Het afgelopen jaar zagen we een verdere versnelling van een ontwikkeling die toch al niet was te stuiten: de digitalisering van de samenleving. Nu, medio 2022, kunnen we vaststellen dat die digitalisering tot in de haarvaten van ons leven is doorgedrongen. Ons leven en werk speelt zich voor een belangrijk deel online af. Het succes van organisaties valt of staat met hun adoptie van nieuwe, hybride manieren van werken en online businessmodellen. Ook de veiligheid van ons land, en van alle inwoners, wordt grotendeels online bevochten. Immers, als een groot deel van het maatschappelijk leven zich online afspeelt, als het geld online wordt verdiend en als informatie online wordt uitgewisseld, dan kun je erop wachten totdat ook criminelen en statelijke bad actors hun heil online gaan zoeken. En dat gebeurt ook. Het is aan de veiligheidssector om mee te bewegen met de ontwikkelingen, om optimaal gebruik te maken van innovaties en om net als altijd de veiligheid van ons allen te garanderen. Online, maar ook in het fysieke domein – en gebruikmakend van nieuwe digitale technologieën.

 

Binnen deze context beweegt Trends in Veiligheid 2022 zich. Het thema: ‘het veiligheidsdomein als baken in dynamische tijden.’ Want het is aan het veiligheidsdomein om in alle omstandigheden het hoofd koel te houden. De veiligheid van burgers te waarborgen, zonder de rechten van diezelfde burgers met de voeten te treden. Al met al, alle technologie die op ons afkomt in te zetten voor het goede. In dit rapport belichten we deze opgave van verschillende kanten. Hieronder leest u de samenvattingen en we nodigen u van harte uit ook het volledige rapport tot u te nemen.

Veel leesplezier!

Rapport 2022:
Het veiligheidsdomein als baken in dynamische tijden

Het afgelopen jaar zagen we een verdere versnelling van een ontwikkeling die toch al niet was te stuiten: de digitalisering van de samenleving. Nu, medio 2022, kunnen we vaststellen dat die digitalisering tot in de haarvaten van ons leven is doorgedrongen. Ons leven en werk speelt zich voor een belangrijk deel online af. Het succes van organisaties valt of staat met hun adoptie van nieuwe, hybride manieren van werken en online businessmodellen. Ook de veiligheid van ons land, en van alle inwoners, wordt grotendeels online bevochten. Immers, als een groot deel van het maatschappelijk leven zich online afspeelt, als het geld online wordt verdiend en als informatie online wordt uitgewisseld, dan kun je erop wachten totdat ook criminelen en statelijke bad actors hun heil online gaan zoeken. En dat gebeurt ook. Het is aan de veiligheidssector om mee te bewegen met de ontwikkelingen, om optimaal gebruik te maken van innovaties en om net als altijd de veiligheid van ons allen te garanderen. Online, maar ook in het fysieke domein – en gebruikmakend van nieuwe digitale technologieën.

Rapport 2021:
Adaptieve organisaties houden Nederland veilig

Innovatieve technologie houdt Nederland veilig
Cyber crime, cyber security, artificial intelligence, informatie gestuurd werken (IGW) en natuurlijk innoveren, allemaal thema’s die actueel zijn voor uw werk in het (publieke) veiligheidsdomein. Hoe kunnen we al deze ontwikkelingen succesvol inzetten voor de maatschappij zonder de ethische kant uit het oog te verliezen?

Nederland houden we veilig als we een bewezen aanpak combineren met nieuwe digitale toepassingen.

Het veiligheidsrapport van Capgemini draagt bij aan de discussie die we moeten blijven voeren over de kansen van deze nieuwe technieken.

Eerdere rapporten

2020: Samen Veilig

Innovatieve technologie houdt Nederland veilig

Cyber crime, cyber security, artificial intelligence, informatie gestuurd werken (IGW) en natuurlijk innoveren, allemaal thema’s die actueel zijn voor uw werk in het (publieke) veiligheidsdomein. Hoe kunnen we al deze ontwikkelingen succesvol inzetten voor de maatschappij zonder de ethische kant uit het oog te verliezen?

2019: Slimmer samenwerken aan een veiliger Nederland

Succesvol innoveren in het veiligheidsdomein

Trends in Veiligheid is een jaarlijks visierapport van Capgemini, waarin de belangrijkste ontwikkelingen worden geschetst in het domein van openbare orde en veiligheid.
Dit jaar is het thema: “Slimmer samenwerken aan een veiliger Nederland”. Innovatie is duidelijk meer dan een buzzword in het veiligheidsdomein: veel betrokkenen zijn aan de slag om hun belangrijkste opdracht op een vernieuwende manier aan te pakken. Dat is cruciaal, want de bad actors zitten niet stil. Dankzij nieuwe technologie vinden criminelen steeds weer nieuwe manieren om te ontwrichten, op te ruien en digitale en fysieke veiligheidslinies te doorbreken.

2018: Vertrouwen en wantrouwen in de digitale samenleving

Trends in Veiligheid is een jaarlijks visierapport van Capgemini, waarin de belangrijkste ontwikkelingen worden geschetst in het domein van openbare orde en veiligheid.
Dit jaar is het thema: “Wantrouwen en vertrouwen in de digitale samenleving.” In een tijd waarin fake news de samenleving op zijn grondvesten doet schudden, persoonsgegevens regelmatig op straat liggen en nieuwe technologieën als Internet of Things en drones potentieel grote impact hebben op onze privacy, is nauwelijks een actueler thema te bedenken.

Blogs

Getting on the AI Security Train

In the digital computer age, significant advances in society, have been achieved by major advances in hardware. These have facilitated major advances in the use of software. This still required people to grab the opportunities. One important aspect of grabbing an opportunity is to recognize technological trends.

Ethisch en autonoom: hoe maken we systemen menselijk?

Met de opkomst van Artificiële Intelligentie (AI) is ook een wereldwijde discussie rondom ethiek en AI gestart. De discussie draait voornamelijk rondom zelfrijdende auto’s. De vraag die de autofabrikanten en het publiek stellen: hoe moet een autonoom voertuig reageren op gevaarlijke situaties? Deze vraag is echter te beperkt. Want er zijn al zo veel computersystemen die beslissingen nemen voor mensen. Alle systemen moeten ethisch handelen. Of ze nou intelligent zijn of niet.

Human manipulation is child’s play: arm yourself against social engineering!

In data security the weakest link is all too often a human being. Despite security measures such as firewalls, passwords and even security staff trained to keep intruders out, it is sometimes childishly simple to get access to confidential information by using manipulation techniques to influence people. Human behavior and the protection of confidential information are closely linked. Without intending to do so, someone who is inattentive can open the digital doors to hackers and give them access to confidential information, allowing them to commit identity fraud and more. People are continuously being manipulated, influenced and misled. Not only by advertisers, call center agents, online shopping sites and car dealers, but also by colleagues, friends and cybercriminals who want something from them. More and more frequently, we see cybercriminals taking advantage of human weaknesses in a variety of ways.

Video